Home

Met deze site willen we de bezoekers niet alleen op de hoogte houden van de activiteiten van de energiecoöperatie in Grashoek, maar willen we ook proberen om duidelijkheid te verschaffen over de energietransitie die op dit moment plaatsvindt. Ook is het de bedoeling om de bezoekers inzicht te verschaffen in de energie- en klimaatproblematiek op het platteland en de rol van de landbouw daarin, om zo een raamwerk te bieden dat kan helpen bij het maken van de juiste keuzes wat energie, klimaat en leefomgeving betreft.

In onderstaand promotiefilmpje leggen we uit welke bedreigingen er voor het Grashoekse platteland en dus voor al het Nederlandse platteland zijn en hoe wij deze bedreigingen willen bestrijden.